sunnuntai 10. kesäkuuta 2012

Luonnonsuojelijoiden toimiin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia


Edellisessä kirjoituksessani keskityin biotooppien terveydellisiin vaikutuksiin ja niiden laajuuteen. Olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen että minulla on elinpiirissäni tällainen biotooppi, mutta kuten epäilin, se ei taida hyödyttää juurikaan muita. Onneksi se ei ole tullut maksamaan veronmaksajille mitään, joten voin nauttia siitä tuntematta huonoa omaatuntoa siitä että joku muu maksaa hyvinvoinnistani.

Kirjoitin myös luonnonsuojelun maatalousyrittäjän yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista seikoista ja yritystoiminnan kasvavasta yhteiskunnan tuen tarpeesta, tämä ei ole ominta osaamisaluettani joten sen vaikutuksista koko yhteiskuntamme hyvinvointiin en osaa sanoa mitään varmaa, mutta luulen että sen vaikutus niin talouteen kuin henkiseen ilmapiiriin on merkittävä. 

Luonnonsuojelijoiden toimiin liittyy myös ympäristönsuojeluun ja luonnonsuojelualueen tilaan liittyviä epäjohdonmukaisuuksia. Esimerkkinä tästä luonnonsuojeluyhdistyksen nimissä tehdyssä Halikonlahden mahdollisuudet –raportissa esitetty toive siitä että luonnonsuojelualueen läpi kulkeva veneväylä ruopattaisiin lähinnä alueen virkistyskäytön edistämiseksi, mutta myös taannoisia satamahankkeita sivutaan raportissa. Toisaalla raportissa kerrotaan myös vanhoista pohjasedimenttitutkimuksista ja haitallisten aineiden määrästä ja laadusta tällä ruopattavaksi ehdotetulla alueella. Yhtenä ympäristön tilaan vaikuttavana haittatekijänä nähdään esimerkiksi sellaiset kalakannat, jotka möyhivät pohjaa ruokaa etsiessään. Mutta ilmeisesti ruoppaus silloin, kun se tehdään suurempien muskeliveneiden reitiksi luonnonsuojelualueen läpi, ei ole ympäristön tilaa heikentävä tekijä. Outoa, eikö vaan. 

Yksityinen rannanomistaja ei saa ruopata vanhaa veneväyläänsä, tai jos hän saakin siihen luvan on hänen kovalla rahalla kuljetettava saastunut pohjasedimentti mahdollisimman kauas pois valuma-alueelta, etteivät sedimentin epäpuhtauden valu vesistöön. Minun logiikallani näin saastutetaan myös puhdasta aluetta siellä minne ruoppausjäte siirretään ja ruoppauksenkin jälkeen vesistöön jää edelleen epäpuhdasta sedimenttiä, joten saastuneen alueen kokonaismäärä kasvaa. Luonnonsuojelijat eivät ole tähän puuttuneet ja ympäristöviranomainen vaatii tekemään näin, joten minun täytynee olla väärässä.

Jos yhteiskunta, tässä tapauksessa kaupunki, ruoppaa veneväylän ympäristöviranomaisen suostumuksella voi se dumpata saastuneen pohjasedimentin muutaman kilometrin päähän alajuoksulle päin yli kymmenen metriä syvään merensyvänteeseen. Tällainen suunnitelma oli muutama vuosi sitten, joten tämä tarina on tosi, toki paikallinen vesialueen omistaja valitti siitä ja ruoppaus jäi ainakin silloin tekemättä. 

Tuo yli kymmenen metriä syvä syvänne on tässä vesistössä ainutlaatuinen, ensimmäinen todella syvä kohta koko tässä rannikkovesistössä, joten minun käsitykseni mukaan erittäin arvokas niin kalojen kuin koko paikallisen vesistön ekosysteemin kannalta. Kuitenkaan tietooni ei ole tullut että luonnonsuojelijat olisivat vastustaneen dumppausaikeita, ympäristöviranomainen hyväksyi ne, vain vesialueen omistaja valitti. Outoa, eikö vaan.

Nyt kun luonnonsuojelijat tuossa raportissaan taas ehdottavat veneväylän ruoppausta lahden virkistyskäytön edistämiseksi se todennäköisesti onneksi jää tekemättä, sillä kaupunki painiskelee rahahuolten kanssa. Jos väylän ruoppaukseen kuitenkin onnistuttaisiin saamaan rahat vaikka EU:n ympäristötukena niin lipuisiko jonkun luontoa suojelevan melojan kajakki tyyntä lahdenpintaa ruoppaajan kauhan alle luonnonsuojelualueen rajalla estääkseen toimenpiteen? Tuskin, hehän ovat tätä toimenpidettä ehdottaneet alueen virkistyskäytön nimissä. Jos hankeen joku kaataa se on yksityinen alueen omistaja joka on huolestunut ympäristönsä tilasta, ei halua saastunutta pohjasedimenttiä möyhittäväksi ja siirrettäväksi jonnekin muualle, alueelle joka vielä on puhdas tai puhtaampi tai ekosysteemin kannalta ehkä merkittävä sekin.  

Jokin luonnonsuojelussa ja ympäristöasioissa todellakin mättää, onko se lojaaliutta rahoittajaa kohtaan tai jotain muuta, en tiedä. Ei ihme jos ihmiset vihaavat viherpipertäjiä, he kun näyttäisivät olevan uhka niin paikallisille ihmisille, elinkeinoille kuin ympäristön tilalle.

Tähän loppuun täytynee vielä mainita että tällaisten epäjohdonmukaisuuksien takia myös ansiokas työ ympäristön tilan kohentamiseksi saa negatiivisen leiman.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti