maanantai 16. huhtikuuta 2012

Kuuleminen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta


Tällainen kannanotto lähti tänään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen: 

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat
PL 523
20101 Turku
(kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi )

Kuuleminen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta

Merenhoitosuunnitelmassa otetaan kantaa taajamien jätevesien osalta ainoastaan orgaaniseen aineeseen, fosforikuormitukseen ja typen määrään:

”Lähes kaikkien Suomen taajamien jätevedet käsitellään; parantunut puhdistustekniikka on vähentänyt erityisesti orgaanisen aineen ja fosforikuormituksen määrää 2000-luvun alun tasosta, mutta yhdyskunnat on edelleen merkittävä typen lähde.”

Varsinais-Suomen Salon kaupungin puhdistetut jätevedet lasketaan suoraan Halikonlahden Viurilanlahden Natura- ja luonnonsuojelualueiden vesistöön. Halikonlahden alueesta 628 hehtaaria on tätä suojelualuetta.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan puhdistettujen jätevesien hormoni- ja lääkeainejäämät vaikuttavat vesistön ekosysteemiin mm. nilviäisten lisääntymisjärjestelmään, kalojen aivoihin ja sammakkojen lisääntymiskykyyn. Myös Suomessa on todettu vesistöissä oletettua enemmän lääkeainejäämiä Lappeenrannan alueella kesällä 2011 tehdyssä Åbo Akademin ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa.

Halikonlahti on matalan ja veden vaihtuvuus on huono. Salon kaupungin jätevedet on laskettu vesistöön aina joko saostusaltaiden kautta tai suoraan. Salon kaupungin väestömäärän, ikärakenteen ja sosiaalisen tilanteen huomioiden on täällä oletettavasti laskettu huomattavia määriä estrogeeni- ja mielialalääkejäämiä suojellun vesialueen vesistöön vuosikymmenien ajan. Tiedossani ei ole tai julkisuudessa ei ole kerrottu onko veden hormoni- ja lääkeainepitoisuuksia mitattu, mitä kemikaalijäämiä pohjasedimenttikerrostumissa mahdollisesti on ja onko ekosysteemin muutoksesta systemaattista seurantaa.

Merenhoitosuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös puhdistettujen jätevesien hormoni- ja lääkeainejäämien vaikutus rannikkovesistöjen ekosysteemiin. Erityisen tärkeää tämä on niillä alueilla joilla puhdistetut jätevedet lasketaan suoraan Natura- tai luonnonsuojelualueiden vesistöön.

Näkemykseni mukaan Salon kaupungin Halikonlahden Viurilanlahden Natura- ja luonnonsuojelualueiden vesistö on mitä parhain koelaboratorio tutkia jäämien vaikutusta ekosysteemiin. Täältä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laajempien kokonaisuuksien ekosysteemin muutoksen ennakointiin ja koko Itämeren merenhoitosuunnitelman ennusteiden tekemisessä siinä tapauksessa että hormoni- ja lääkeainejäämiä ei tulla poistamaan jätevesistä tulevaisuudessa.

Salossa 16. huhtikuuta 2012
Outi Hoikkala   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti