perjantai 2. joulukuuta 2011

Tarinoita Suomesta

Adoptio-oikeus vai -velvollisuus

Kuumana käyvässä adoptiokeskustelussa minua häiritsee meidän aikuisten sivistyneiden ihmisten tapa määritellä lapsen etu ja aikuisten oikeudet.  Nyt keskustellaan selvästikin aikuisten oikeuksista ja lapsen etu määritellään aikuisten ahtaasta arvomaailmasta käsin.

Mieluimmin näkisin asian niin että jokaisella kohtuullisesti toimeentulevalla, onnellisessa parisuhteessa elävällä perheellä olisi suorastaan yhteiskunnallinen velvollisuus antaa kodittomalle orvolle lapselle koti ja perhe. Tässä tapauksessa voisimme puhua todellisesta lapsen edun ajattelusta.

Jos yhteiskuntamme perustuu edelleen ydinperhe-ajatteluun, siitäkin huolimatta että sinkkuja on jo suuri määrä, ainoa tapa korostaa ydinperhe-ajattelua on pyrkiä kaikin keinoin, sukupuoleen katsomatta, turvaamaan tämän perhemuodon tulevaisuus.

Eikö jokaisen lapsen oikeus ole onnellinen koti, yhteiskunnan etu että lapsilla ja nuorilla on edes yksi vanhempi, oli hän sitten mies tai nainen. Jos miehiä tai naisia on kaksi, se ei heikennä perheettömän lapsen asemaa, saahan hän silti kodin ja kaksi vanhempaa.

Se, että samaa sukupuolta oleville parisuhteen rekisteröineille ei haluta myöntää adoptio-oikeutta ei voi olla lapsen etu, päinvastoin se on tapa asettaa aikuiset eriarvoiseen asemaan. Onhan nyt jo suuri määrä yksinhuoltajia jotka kasvattavat lapsensa yksin ja usein täysin ilman vastakkaisen sukupuolen roolimallia, joten tätäkään ei voida käyttää perusteena. 

Edellisessä kirjoituksessani paneuduin kirkkoherran ja nuorisodiakoni parisuhteen rekisteröinnistä nousseeseen kohuun. Mitä luulette jos tällainen pariskunta adoptoisi lapsen, saisiko lapsi onnellisen kristillisen kodin ja hyvän kasvatuksen?  

Myös ne, jotka kaikkein kiivaimmin ovat muiden adoptio-oikeutta vastaan, voisivat sen sijaan että tuomitsevat muita, olla itse esimerkillisiä ja adoptoida lapsen. Se olisi selvä osoitus lapsen oikeuksien ja edun ajamisesta. Mahtaisivatkohan he läpäistä seulan?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti