tiistai 15. marraskuuta 2011

Onko laki sama kaikille

Elämme oikeusvaltiossa, jonka näin talonpoikaisjärjellä ajatellen voisi yksinkertaisimmillaan ymmärtää niin että olemme kaikki tasavertaisia lain edessä. 

Sikakuvaajat tuomitaan, koska he ovat rikkoneet yksityisyyden suojaa. Yksityisalueelle ei siis saa mennä kuvaamaan ilman alueen omistajan lupaa. Asia on täysin ymmärrettävä, enhän itsekään halua että kotirauhaani rikotaan.

Mutta yhteiskunnassamme on asioita, joita saa tehdä ilman yksityisalueen omistajan lupaa. Osin tämä voidaan perustella jokamiehenoikeudella, joten on siis niiltä osin lain mukaista ja ymmärrettävää, mutta asia saa outoja piirteitä, jos ulkopuolisen yksityisalueella tekemät havainnot voivat johtaa päätöksiin joissa yksityisalueen omistajalla ei ole muuta kuin huomautusoikeus. Luonnonsuojelupäätökset voidaan tehdä näin.

Paikallisen luonnonsuojelualueen päätöksen perusteena on pitkä luettelo lintulajeja joista suurimman osan olen nähnyt vain lintukirjoissa. Luettelon on laatinut joku ulkopuolinen, joka on ilmeisesti tarkkaillut aluetta ja luetteloinut havaitsemansa lintulajit. En tiedä kuka tai mikä taho on kysymyksessä, mutta jonkun asiantuntevan tahon täytyy olla kyseessä koska viranomaiselle tämä on riittänyt perusteeksi määritellä alue arvokkaaksi lintuvesialueeksi.

Asia on vuosien varrella kiinnostanut minua niin paljon, että olen investoinut huomattavan summan rahaa havainnointivälineisiin ja kirjallisuuteen löytääkseni ja tunnistaakseni nämä arvokkaat ja harvinaiset linnut joita täällä alueella vierailee ja pesii. Johtuuko kaluston laadusta tai osaamattomuudestani, mutta olen havainnut vain murto-osan asiantuntijoiden luettelemista lintulajeista. 

Tarkkailen luontoa lähes päivittäin, joten olettaa voisi että havaitsen suurimman osan täällä asuvista ja vierailevista linnuista. Asiantuntija on todennäköisesti käynyt täällä vain satunnaisesti, joten minulla on siis huomattavasti paremmat mahdollisuudet tehdä havaintoja. Jos en siis ehkä tunnistaisikaan kaikkia lajeja, tulisi minun kuitenkin nähdä luetteloituun lintulajistoon nähden suuri määrä erilaisia lintuja. 

Sikalakuvaajat olivat rehellisiä ihmisiä, he nimittäin itse ilmoittautuivat ja kertoivat kuvanneensa sikojen elinolosuhteita yksityisissä sikaloissa. Sen sijaan se, joka havainnoi ja luetteloi luonnonsuojelupäätöksen perusteeksi havaitut lintulajit ei ole ilmoittautunut eikä kertonut yksityiskohtia havainnoistaan. Tuon salaperäisen tarkkailijan havainnot ovat kuitenkin johtaneet siihen, että alue on määritelty luonnonsuojelualueeksi arvokkaana lintuvesialueena. Sen sijaan sikalakuvaajien materiaali ei nähdäkseni ole johtanut vielä mihinkään eläinten asemaa kohentaviin toimenpiteisiin vaikka materiaali on ollut julkisesti kaikkien nähtävillä.  

Tämän kokemuksen perusteella uskallan väittää että laki ei ole sama kaikille. Yksityisalueen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa ulkopuolisen harrastelijan antaman lausunnon perusteella kuulematta alueen omistajia. Harrastelijaa ei panna syytteeseen yksityisyyden suojan rikkomisesta tai perättömästä lausunnosta, joka on ehkä johtanut viranomaista harhaan ja näin ollen jopa perusteettomaan luonnonsuojelupäätökseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti